משכורות

תשלום משכורות לעובדים הוא תחום התמחות ייחודי בהנהלת חשבונות המכונה חשבות שכר.
חשבות שכר נוגעת לכל הקשור בחישוב השכר ובאופן העברת המשכורות לעובדים, ואחת המטלות העיקריות שלה היא הפקת תלושי המשכורת לעובדים, בהתאם לתנאים שסוכמו בחוזי העבודה שלהם ולנתוני העסקתם בפועל.

תפקיד נוסף של חשבי השכר הוא לדווח על המשכורות לכל המוסדות והרשויות הרלוונטיים כנדרש בחוק. בנוסף לכך הם עוסקים גם בטיפול בהפרשות כספים לטובת העובדים מחוץ למסגרת המשכורת, כגון הפקדות לקופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוח מנהלים וכיו”ב.
חשבות השכר עוסקת גם בזכויות הסוציאליות של העובד כדוגמת חישוב ופדיון ימי חופשה, ימי מחלה, מענק הבראה, שירות מילואים, חופשת לידה ועוד.
חשבות שכר היא פונקציה נדרשת לכל חברה המעסיקה עובדים, כדי להבטיח עמידה בכל דרישות החוק. לשירותי חשבות השכר עשוי להיות ערך מוסף לעסק הודות לייעול הפעילות הענפה הקשורה לניהול משכורות וזכויות השכר של העובדים. הדבר מתבקש במיוחד בעסק המפעיל צוות עובדים, שבו בעלי או מנהל העסק מתקשה להתעסק עם עיבוד חישובי המשכורות המשתנים ביחס לכל עובד ועובד אישית או לעקוב אחר זכויותיו ואופן מימושן כחוק.
למעשה, עבור עסקים וחברות המעסיקים מספר עובדים חיוני להעסיק חשב שכר או לשכור שירותי חשבות שכר נוכח השינויים התכופים בחוקי העבודה, בזכויות העובדים ובתקנות המיסוי בישראל, המחייבים בקיאות בתחום התעדכנות שוטפת בכל התמורות ושליטה מלאה בכל הידע הנדרש, מה שרק איש מקצוע יכול לעשות ביעילות המרבית.
חשבות שכר מקצועית תדאג שהחברה תפעל כנדרש בחוק ותכבד את זכויות העובדים, ובכך תעניק לה רשת ביטחון מפני תביעות העלולות להגיע מצד רשויות החוק והמס או מצד עובדים העלולים להלין על קיפוח שכרם או זכויותיהם. הודות לכך עשויה חשבות שכר מקצועית להשרות אווירה טובה בקרב העובדים בעסק, לאור דאגתה לזכויותיהם הסוציאליות, לשביעות רצונם, ולסייע בשמירה על יחסי עבודה נאותים בין העובדים להנהלה.
חשב שכר הוא מנהל חשבונות מורשה המתמחה בתחום השכר, תחום המהווה את אחד המרכיבים העיקריים, אם לא הגדול ביותר, בחשבון ההוצאות של העסק. חשוב מאוד לעסק להפקיד את הטיפול בנושא המשכורות בידי חשב שכר (או לשכור שירותי חשבות שכר) מקצועי, מיומן ובקי בהחלט בכל הנושאים הרלוונטיים, כולל תקנות מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח סוציאלי, פנסיה, ביטוח לאומי ועוד.
מתוך הכרת חשיבות העניין ראתה לשכת רואי החשבון לנכון לפקח על כישורי חשבי השכר ולקיים רישוי של העוסקים בתחום זה. הלשכה מעניקה תעודה רשמית לחשבי שכר שעמדו בבחינות הרישוי שלה וניתן לבדוק ברשימותיה אם חשב השכר שלכם או מועמד לתפקיד מוסמך לחשבות שכר מטעמה.
ואולם ייתכן שעסק קטן או בינוני אינו יכול להרשות לעצמו העסקת חשב שכר פנימי במשרה מלאה או בכלל, ובמקרה כזה ניתן לקבל שירותי חשבות שכר חיצוניים.
אצלנו תוכלו לקבל שירות מקצועי ברמה גבוהה מחשבי השכר שלנו, שיעמדו לרשותכם ויטפלו בכל משימות ואתגרי חשבות השכר שהעסק שלכם צריך, באחריות מלאה.