דוחות שנתיים‏

איך להגיש דוח שנתי למס הכנסה
על כל עובד עצמאי בישראל, עוסק מורשה כעוסק פטור גם יחד, חלה חובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה עד סוף חודש אפריל, בצירוף הצהרה על רווחים שצברו בשנת המס שעברה. לאחר הגשת הדוח השנתי תתקבל הודעת מס הכנסה שתהווה אישור לנתונים הפיננסיים שהוצגו, ולפעמים תכלול דרישה לתשלום חוב בגין תשלומים בחסר של מס הכנסה, על פי חישובי ההכנסות וההוצאות המותרות, או מנגד זיכוי על תשלומי מס ביתר.
הדוחות השנתיים למס הכנסה אמורים לתת תמונת מצב כוללת של הכנסות העסק ושל ההוצאות המוכרות שהיו לו.
מס הכנסה מכיר בהוצאות מסוימות הנחשבות כהוצאות לצורך ייצור הכנסות לעסק, ומתיר לקזז אותן מתשלומי מס הכנסה המתחייבים מהכנסות העסק. ההוצאות מוכרות באופן מלא או חלקי, בהתאם לתקנות מס הכנסה.
הוצאות המוכרות במלואן יכולות להיות שכר דירה בגין מבנה העסק, תשלומי משכורות לעובדים, צורכי משרד ועוד.
לעומת זאת מוכרות חלקית הוצאות אחזקת רכב, נסיעות לחו”ל לצורכי עבודה, אש”ל ועוד.
לדוחות שנתיים למס הכנסה יש לצרף מסמכים מתאימים, כגון:
- אישור תשלומים מביטוח לאומי
- אישורים על הפקדות בקרנות פנסיה, ביטוח חיים, ביטוח מנהלים וכיו”ב
- דוח על רווח והפסד המפרט את כל ההוצאות וההכנסות של העסק
- דוח על תיאום מס
- אישור הבנק על רווחים שהתקבלו מהשקעות בשוק ההון
- אישורים על תרומות כספיות לארגונים מוכרים
- אישורים על ניכויי מס במקור
- אישורים על הוצאות מוכרות למיניהן ועוד.
הגשת דוח שנתי למס הכנסה עשויה להיות משימה מורכבת לעסק וגם לעוסק עצמאי המנהלים פעילות ענפה, הכוללת תזרימי תקבולים שוטפים והוצאות מגוונות ומצריכה בקיאות בתקנות מס הכנסה ויכולת לערוך חשבונות מדויקים וקבילים. לכן מומלץ להגיש דוח שנתי באמצעות רואה חשבון מומחה בתחום זה, הבקי בכל סוגי והיקפי ההוצאות המוכרות לעסק שלכם, בהתחשב באופיו המיוחד ובהוצאות הייחודיות לו, והעשוי לחסוך לכם זמן ומאמצים רבים בהכנת דוחות ערוכים היטב שיקבלו בהקדם את אישורו של מס הכנסה. לרואה החשבון יש גם גישה ישירה למחשבי מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי, המאפשרת תקשורת מהירה ויעילה עם מוסדות אלה ומועילה לקיצור הזמן והדרך להגשת הדוחות ולקבלת אישורם.
דוחות שנתיים למס הכנסה מקפלים בתוכם את טביעת אצבעותיו הפיננסית של העסק וחייבים להיעשות בדרך הנכונה והמחושבת ביותר לטובת העסק. תנו לרואה חשבון מקצועי לעשות זאת עבורכם, זו הוצאה משתלמת, שיכולה לחסוך לכם כסף רב וטרחה גדולה, ומה גם שהיא הוצאה מוכרת!